Pin Lithium 11.1V 6AH

– Điện thế : 11.1v
– Dung lượng ghi trên vỏ pin : 6AH
– Size : 18650
– Đặc điểm : Vỏ màu xanh da trời
– Kích thước: 6.5cm x 5cm x 5.5cm
– Dùng cho đèn năng lượng mặt trời, đèn đường…