Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 1 pha dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 10KW (2x5KW) thiết bị bao gồm:

  • Tủ điện vỏ nhựa 24 đường hoặc vỏ sắt Sino
  • 4 chống sét lan truyền DC
  • 4 CB DC 500V-800V 16A-32A
  • 2 chống sét AC 1 pha
  • 2 CB AC 2 Pole 32A-50A Panasonic

Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 1 pha Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 1 pha