Bộ dụng cụ lắp đặt pin năng lượng mặt trời bao gồm kiềm bấm đầu nối MC4, kiềm tuốt dây cáp, kiềm cắt dây cáp, bộ cờ lê mở MC4, tất cả các dụng trên giúp cho người thi công solar tiết kiệm được thời gian, bấm đầu cos MC4  chuẩn hơn kết nối đa tiếp xúc và đảm bảo tiêu chuẩn cao khi nối các hệ thống PV năng lượng mặt trời.
Bộ dụng cụ lắp đặt pin năng lượng mặt trời bao gồm:

Bộ dụng cụ lắp đặt pin năng lượng mặt trời

  • Kiềm bấm cos MC4 phù hợp với các cỡ dây 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2
  • Kiềm tuốt dây cáp solar chuyên dụng tuốt được dây cáp: 2.5mm, 4.0mm, 6.0mm
  • Kiềm cắt dây cáp
  • Bộ cờ lê mở đầu nối MC4
  • Cặp đầu nối MC4
  • Túi đựng bộ dụng cụ
  • Bộ dụng cụ lắp đặt pin năng lượng mặt trời