Dụng cụ để lắp đặt năng lượng mặt trời bao gồm Kiềm bấm đầu nối MC4, Cờ lê mở đầu nối MC4, Kiềm tuốt dây cáp solar...

Các tính năng:

  • Dễ dàng hoạt động trong khi sử dụng kìm, chỉ cần chèn đỉnh vào vị trí của nó và nhấn nó.
  • Tự khóa và giải phóng đơn vị cơ khí.
  • Truyền lực cao để giảm mệt mỏi làm việc theo điều khiển đòn bẩy.
  • Xây dựng thép cứng và ổn định trong nhiều năm dịch vụ đáng tin cậy.
  • Máy cắt dây có lưỡi cắt sạch, dễ vận hành và mang theo.
  • Di động với vị trí kẹp tay cầm hoàn hảo, trọng lượng nhẹ, cấu trúc logic.
  • Thiết kế hình dạng tay cầm hoàn hảo phù hợp với nguyên tắc kỹ thuật của con người.