CB DC 1000V DC chuyên dụng cho điện năng lượng mặt trời bảo vệ tốt cho các hệ thống từ 10kwp trở lên với điện áp chịu đựng 1000V DC.

Thông số kỹ thuật:

Pole: 4 pole
Rated Voltage: 1000V DC
Rated current: 20A-63A
Rated insulation Voltage: 1000V
Rated Impact Voltage: 6kV
Biggest Block Ability: 6kA
Instantaneous trippping characteristics: C

CB DC 1000V DC chuyên dụng cho điện năng lượng mặt trời CB DC 1000V DC chuyên dụng cho điện năng lượng mặt trời

CB DC 1000V DC chuyên dụng cho điện năng lượng mặt trời