Tủ điện năng lượng mặt trời được lắp sẵn cho các ứng dụng điện năng lượng mặt trời áp mái nhà từ 1-5Kw. Tủ được đấu sẵn các thiết bị lại với nhau.

Tủ điện năng lượng mặt trời bao gồm những thiết bị sau:

  • Tủ điện Sino 30cm x 20cm
  • 2 Cầu chì DC 1000V
  • 2 chống sét lan truyền
  • 2 CB DC 500V 20A-32A
  • 1 chống sét AC
  • 1 CB AC 2 Pole 40A

Phụ Kiện năng lượng mặt trời Phụ Kiện năng lượng mặt trời Phụ Kiện năng lượng mặt trời Phụ Kiện năng lượng mặt trời

Phụ Kiện năng lượng mặt trời

Phụ Kiện năng lượng mặt trờiPhụ Kiện năng lượng mặt trời

Tủ điện năng lượng mặt trời Tủ điện năng lượng mặt trời