Cầu chì Suntree 32A dùng bảo vệ quá tải, ngắt mạch cho nguồn điện một chiều như hệ thống điện năng lượng mặt trời
Cầu chì 1000VD
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện định mức: 15A, 20A, 30A
Dòng cắt: 10kA
Kích thước: 10x38mm
Dùng bảo vệ hệ thống solar 1000VDC

Cầu chì Suntree 32A Cầu chì Suntree 32A