Cầu chì 1000V DC năng lượng mặt trời

Cầu chì Liket 1000VDC-20A
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện định mức: 15A, 20A, 30A
Dòng cắt: 10kA
Kích thước: 10x38mm
Dùng bảo vệ hệ thống solar 1000VDC

Cầu chì 1000V DC năng lượng mặt trời

Cầu chì 1000V DC năng lượng mặt trời

Cầu chì 1000V DC năng lượng mặt trời